Materiały

EDUKACJA INFORMATYCZNA – Do wykorzystania na zajęciach i nie tylko 🙂

AI (Artificial Intelligence)
SI (Sztuczna Inteligencja)

  • ChatGPT – zapytaj SI, a dostaniesz odpowiedź 🙂
  • Craiyon –  napisz, co chesz na orazku, a SI wykona
  • DeepAI – AI image generator
  • Dream – od Twojego tekstu do obrazu
  • Stable Diffusion – kolejna strona generująca obrazy na podstawie opisu

Tinkercad

DRUK 3D – pliki do pobrania

Thingiverse – w formacie głownie „.stl” (bez rejestracji)

YouMagine

NASA – modele do druku („.stl”)

Smithsonian – muzeum udostępnia zeskanowane eksponaty

Dremel 3d – modele i scenariusze

Printables

Free3D

Tworzymy komiks

Szablony do długopisów 3D (DARMOWE):

GRAFIKA KOMPUTEROWA

OKULARY VR

RÓŻNE