Dla rodziców

„Nie pozwól by talent i umiejętności Twojego dziecka zostały zmarnowane przez złą edukację.”

Dlaczego warto wybrać podstawówkę Korczaka?

 • To szkoła, w której dziecko jest w centrum uwagi.
 • Pomagamy dzieciom znaleźć ich własną drogę i działać samodzielnie.
 • Tworzymy kameralną, rodzinną atmosferę.
 • Kilkunastoosobowe klasy zapewniają uczniom bezpieczeństwo.
 • Każdy uczeń jest dla nas niepowtarzalną osobowością.
 • Dzięki niewielkim klasom możemy zagwarantować każdemu dziecku właściwą stymulację rozwoju.
 • Oferujemy alternatywne podejście do nauczania, odejście od klasycznego systemu klasowo-lekcyjnego, edukację zdalną, wsparcie ucznia i rodziców w zakresie edukacji domowej oraz możliwość doskonalenia swoich talentów w ramach zajęć pozalekcyjnych.
 • W naszej szkole panuje wielokulturowość .
 • Kładziemy nacisk na naukę języków obcych i dobrą komunikację bez zbędnej biurokracji.

Filary naszej edukacji

Model Szkoły Marzeń opracowali eksperci Uczelni Korczaka no podstawie korczakowskich idei i własnej praktyki. Oto jej najważniejsze elementy:

W szkołach działają m.in. Drużyny Marzeń (rywalizacja sportowa, turnieje i zawody), Zwierzaki Marzeń (zespoły dla miłośników zwierząt, hipoterapia, w tym dla dzieci z niepełnosprawnościami), Korczakowska Turystyka Marzeń (pobudzanie ciekawości świata, podróże marzeń, półkolonie, obozy, kółko podróżnicze), Media Marzeń (zespoły tworzące treści), Poradnie Marzeń (poradnie pedagogiczno-psychologiczne z wysokiej klasy specjalistami), Edukacja Marzeń (platforma z dostępem do gier i zadań edukacyjnych), Inspiracje Marzeń (rozwijanie pasji i zainteresowań przez różne projekty, np. warsztaty teatralne, dialog).

Edukacja na przyszłość

Jak kształcić dziś i wychowywać dzieci, by stały się szczęśliwymi ludźmi? Jak zapewnić dzieciom edukację na miarę XXI, a nie XIX wieku?

To dziś największe i najważniejsze zadanie edukacji!

Dlatego dzisiaj tak intensywnie rozwijają się szkoły alternatywne – w metodzie montessori, waldorfskie, demokratyczne, a także edukacja domowa. Wszystkie sq popularne, ponieważ:

 • ważne są w nich nie dzienniki i statystyki, ale potrzeby dziecka,
 • nauczyciele podchodzą indywidualnie do każdego ucznia,
 • każde dziecko może rozwijać się we własnym tempie,
 • nauka skupia się wokół rozwijanie talentów i zdolności,
 • podejście do edukacji jest praktyczne i rozsądne,
 • uczą się potrzebnych umiejętności – cyfrowych i emocjonalnych,
 • rozbudzają ciekowość, pasję, talenty,
 • dają poczucie komfortu, bezpieczeństwo, dobrej opieki,
 • uczenie w nich to także radość i dobra zabawa!

Szkoły alternatywne zapewniają dzieciom bezpieczne środowisko, w którym czują się wartościowe i akceptowane. Dzięki czemu mogą się lepiej rozwijać.

Co różni Korczakowskie Szkoły Marzeń od tradycyjnych?

Istotą procesu dydaktycznego w Korczakowskich Szkołach Marzeń nie jest weryfikacja zdobytej wiedzy, a przygotowanie młodego człowieka do samodzielnego życia. Ważniejsze od wyników i wpasowania się w klucz stają się indywidualne potrzeby dziecka, dialog i zaufanie.

Szkoła tradycyjna
Szkoła w modelu korczakowskim

Główne punkty ciężkości w procesie edukacji

Instytucja szkoły, nauczyciele, jednostronne przekazywanie wiedzy uczniom

Dziecko i jego potrzeby: koncentracja na uczniu, samoedukacja

Formy nauczania i poznawania
treści edukacyjnych

Nauczanie pamięciowe i jednokierunkowe przekazywanie wiedzy. Nauczanie masowe, klasowe, nacisk na współzawodnictwo

Nauczanie = uczenie się.
Nauka oparta na poznaniu, działaniu i pamięci. Nauczanie w klasach, grupowe, indywidualne, również zdalne. Nacisk na wspólnotę i współpracę.