Misją Korczakowskiej Szkoły Marzeń jest:

stworzenie każdemu dziecku warunków wszechstronnego rozwoju,

odkrycie jego talentów i zdolności, bez nacisków i przymusu, 

lecz poprzez rozbudzanie jego naturalnej ciekawości i potrzeby poznania otaczającego świata. 

W kompleksowy sposób wykorzystujemy najnowsze technologie informatyczne, innowacyjne metody i narzędzia edukacyjne w celu indywidualizacji procesu nauczania.

 

szkola01