7wspanialych duzy

 


Kiedy śmieje się Dziecko, to śmieje się cały świat.”
Janusz.Korczak

Dziecko w centrum uwagi
Autorski projekt terapeutyczny dla dzieci z autyzmem
Korczakowska Opieka Marzeń - KOM

WSTĘP
Janusz Korczak, jak każdy z nas, kiedy skończył 7 lat poszedł do szkoły. Szkołę wybrał dla niego Tata. Z zawodu adwokat, człowiek ambitny ale surowy, kierował się renomą i wysokim poziomem nauczania prywatnej placówki, niestety nie emocjami i oczekiwaniami własnego dziecka, samotnie borykającego się z codziennymi problemami.

Szkoła mieściła się w Warszawie, na Starym Mieście, przy ulicy Freta. Okazała się być zupełnie inna niż ta, której oczekiwał mały chłopiec. Panowały w niej srogie zasady i kary. Atmosfera przytłaczała, była ponura i smutna, daleka i obca dla beztroskiej, wrażliwej psychiki dziecka.

Chłopiec nie lubił szkoły i nie chciał do niej chodzić. Wiedział, że wszyscy jego koledzy czują to samo. Buntował się przeciwko takiej edukacji, wagarował, z braku efektów w nauce musiał powtarzać nawet klasę.
Wewnętrzny protest budził w nim fakt, że nie widziano w nim jako Dziecku - Człowieka.

Chłodne podejście Taty nie pozostawiło mu wyboru, musiał dostosować się do szkolnego rygoru. Wewnętrzna walka i bunt finalnie otworzyły mu drzwi do krainy fantazji, dzięki której przetrwał lata nauki, tworząc w myślach własną szkołę marzeń. Szkołę, do której wszystkie dzieci chciałyby chodzić nawet w wakacje.

Link do audycji radiowej „Podwieczorek z Filipem i Leopoldem”. Mgr Joanna Sikorska opowiada zwierzakom o dzieciństwie i szkole marzeń Janusza Korczaka:
https://www.polskieradio.pl/18/4775/Artykul/2704450,Janusz-Korczak-i-jego-szkoly

Część l


Współcześni Rodzice i ich Dzieci, które właśnie skończyły 7 lat i rozpoczynają naukę, wyobrażają sobie szkołę marzeń w podobny sposób , jak widział ją Janusz Korczak. Oczekują, że będzie ona uczestniczyła w procesie szczęśliwego wychowania dziecka, inspirowała je, rozwijała w nim kreatywność, pomagała rozbudzać pasje, otwierała na świat, normowała pozycję w relacjach społecznych, przygotowywała do swobody działań w erze nowych technologii i pomagała pewnie i świadomie wejść w dorosły świat.

W dzisiejszych czasach nie wolno nam jednak zapomnieć o rodzicach dzieci z Autyzmem, których liczba rośnie z roku na rok. Oni oczekują tego samego od placówki edukacyjnej, a nawet więcej. Dodatkowo dedykowanej dziecku i rodzicom pomocy w powrocie do zdrowia, wsparcia, nowych rozwiązań w terapii, szacunku i równego traktowania każdego Dziecka jak Człowieka, zgodnie z myślą korczakowską, że nie ma dzieci zdrowych i chorych, dobrych i złych są tylko Dzieci.
Pierwszy medyczny opis tej choroby powstał dopiero rok po śmierci Janusza Korczaka, w 1943 roku. Pojawił się on w publikacji amerykańskiego lekarza psychiatrii dzięcej, doktora Leo Kannera, który wprowadził pojęcie Autyzmu, nadając tę nazwę od greckiego słowa „autos” czyli „sam”.

Dzieci z Autyzmem są bardzo samotne, niczym pod wpływem magicznego zaklęcia chowają się w swój lęk przed światem zewnętrznym i przed relacjami czy komunikacją. Wolą odcinać się od otoczenia, które je przebodźcowuje. Nie rozumieją bodźców ze świata zewnętrznego i nie potrafią ich umiejętnie selekcjonować.

W roku szkolnym 2018/2019 aż 4,8 tys. dzieci uczęszczało do przedszkoli specjalnych, a 28,2 tys. dzieci niepełnosprawnych przebywało w innych placówkach wychowania przedszkolnego.
Tak naprawdę dzieci z Autyzmem jest o wiele więcej. W samym roku 2018/2019 w szkołach kształciło się równolegle 169,3 tys. dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, które ówcześnie stanowiły 3,7% ogólnej liczby uczniów. (Źródło: GUS dane z 31.12.2018r).

Dziś w 2022 roku, te wszystkie dzieci są uczniami naszych szkół podstawowych. Posiadają one orzeczenia o Autyzmie Dziecięcym i potrzebują opieki oraz wsparcia na wszystkich polach, tak aby mieć równe szanse na start w dorosłym życiu.
Janusz Korczak jako lekarz, pedagog i przyjaciel wszystkich Dzieci, bardzo dobrze to rozumiał i mimo że mógł nie znać Autyzmu to sczytywał jego objawy starając się znaleźć przyjemne rozwiazania, które by go niwelowały. Dziś jego praktyki można zakwalifikować jako szeroki wachlarz terapii wspomagających takich jak zooterapia, muzykoterapia, fizjoterapia, manualoterapia czy aromaterapia.

Janusz Korczak wyprzedził epokę w walce z Autyzmem, czym mnie zainspirował i stał się wzorcem do naśladowania pomimo upływu czasu, bo wartości i potrzeby się nie zmieniły, zmieniło się tylko tło historyczne a Dzieci pozostały Dziećmi.
I tak powstał projekt KOM - Korczakowska Opieka Marzeń – skierowany do dzieci z Autyzmem, których tysiące żyje wokół nas. Głównym celem KOM jest wsparcie dla nauczycieli i rodziców poprzez dostarczenie odpowiednich narzędzi terapeutycznych oraz pomoc samemu dziecku w osiąganiu postępów i przełamywaniu barier na drodze do prawidłowego procesu edukacji i rozwoju.

KOM to połączona moc 6 terapii wspomagających, równolegle wspierających się wzajemnie i dobranych tak, aby sprawiały radość z punktu widzenia samego dziecka, pomagając mu w powrocie do zdrowia. Specjalnie połączone terapie dostosowane są do przyjemnego praktykowania na co dzień w każdym środowisku przebywania dziecka: w szkole i w domu, w podróży i na wakacjach. To istotny czynnik efektywnośći wynikajacy z ciągłośći wszystkich terapii u dzieci z Autyzmem.

Każda z terapii znana i sprawdzona jest od lat, razem jednak nie były one wcześniej łączone. W skład KOM wchodzą: Aromaterapia, Fizjoterapia, Terapia Ręki, Muzykoterapia, Photonoterapia i Zooterapia, czyli źródła samych dziecięcych przyjemności, tak jak marzył i działał Janusz Korczak.

 

Część ll


6 terapii wspomagających połączonych w ramach autorskiego projektu KOM Korczakowskiej Opieki Marzeń, projektu dla Dzieci z Autyzmem.


KORCZAKOWSKA ZOOTERAPIA MARZEŃ:

Terapia polegająca na bliskim kontakcie ze zwierzętami.

Podzielona została na kilkanaście różnych terapii, w zależnosci od wyboru gatunków zwierząt.

W 1958 roku dzięki pozytywnym wynikom dogoterapii przeprowadzonej przez amerykańskiego doktora Borisa Levingtona po raz pierwszy w środowisku naukowym padło światło na animaloterapię i płynące z niej korzyści dla zaburzonej psychiki dziecka.

Dzisiaj już nikt nie ma wątpliwości, że wspomaga sensorykę, świadomość emocjonalną, błędnik, układ kostny, redukuje napięcie mięśniowe, podnosi samoocenę, sprawczość, relacje społeczne, uczy samodzielności, odpowiedzialności, odpręża, dostarcza endorfin, rehabilituje nie tylko dzieci z Autyzmem, ale jest sprawcza przy Zespole Aspergera, porażeniu dziecięcym, stwardnienieu rozsianym, ADHD, nadwrażliwością i problemami emocjonalnymi, takimi jak: wycofanie, strach, brak zaufania, depresja, stany lękowe, przebodźcowanie.

KZM jako filar swoich dobrych praktyk traktuje tryptyk hipoterapii, dogoterapii i felinoterapii, zgodnie z wizjami i późniejszymi działaniami na tych 3 polach animaloterapii wg. ideologii Korczaka. Sam Janusz Korczak, jako mały chłopiec marzył o tym, żeby w jego rodzinie każdy miał chociaż jednego zwierzaka. Planował mieć 3 psy – jednego swojego, któremu wybrał nawet imię – Bekas, drugiego dla starszej siostry Anny, trzeciego dla Taty i kota dla Mamy. Dodatkowo pragnął mieć kucyka - gniadego lub siwego, a najlepiej oba.

W dorosłym życiu Janusz Korczak pozostał wierny własnym dziecięcym marzeniom, zarażając nimi swoich podopiecznych i zadbał o to, aby zawsze mogli wychowywać się razem ze zwierzętami, przygarniając bezdomne psy i koty oraz organizując częste wyjazdy poza miasto, połączone z przejażdżkami na kucykach.

Dla mnie doktor Janusz Korczak, długo przed oficjalnym pojawieniem się Autyzmu w psychiatrii dziecięcej, był prekursorem włączania w codzienność najmłodszych hipoterapii, dogoterapii i felinoterapii, tak naprawdę żeby sprawić im radość, wszystko z czystej miłości i empatii do Dziecka.

To stalo się dla mnie inspiracją do wyboru zooterapii, i włączenia jej do projektu Korczakowskiej Opieki Marzeń. Od września 2021 roku w placówce edukacyjnej KSM w Warszawie, odbywają się cotygodniowe zajęcia z hipoterapii dla uczniów z Autyzmem. Kucyki przyjeżdzają do szkoły, a dzieci w ramach zajęć uczestniczą pojedynczo w terapii, co jest wkomponowane na stałe w plan lekcji.

Załączam link do relacji z zajęć hipoterapii Karola, chłopca chorego na Autyzm, naszego ucznia KSM, charakteryzującego się pięknym matematycznym umysłem na miarę geniusza, niestety za cenę braku niezależności funkcjonowania w codziennym życiu oraz nieznormatyzowanej komunikacji w relacjach społecznych, przy uszkodzonej motoryce, wadach postawy i wymowy.

Jest to materiał filmowy z narracją mamy Karola, która samotnie go wychowuje i od 10 lat wspiera niezłomnie w wychodzeniu z Autyzmu, poszukując nieustannie nowych rozwiązań terapeutycznych. Oto, co mówi po 3 miesiącach hipoterapii Karola, mama Katarzyna Lefanowicz:
https://youtu.be/BRrRYoBukVQ

Zajęcia z dogoterapii w Korczakowskiej Szkole Marzeń prowadzone są dzięki współpracy ze schroniskami dla zwierząt.

 

Zgodnie z ideą, że projekt KOM przystosowany jest do trybu szkolnego i wakacyjnego, cotygodniowa hipoterapia w roku szkolnych z łatwością może mieć ciągłość w wakcje, zapisując się na półkolonie w siodle przygotowane dla Dzieci z Autyzmem i organizowane latam w stadninie.

Projekt zaadoptowany przez Korczakowską Szkołę Marzeń w Warszawie i współrealizowany ze stadniną AgroFarma „Łoś” gwarantuje tygodniowy dzienny pobyt z pełną realizacją programu projektu Korczakowskiej Opieki Marzeń.

Pomysł powstał na bazie doświadczeń doktora Korczaka, który w latach 1900-1915 był aktywnym członkiem Towarzystwa Kolonii Letnich. Pomagając dzieciom z biednych rodzin wyjechać na kolonie, zapoczątkował agroturysykeę w ówczesnej formie agrowczasów w góry, nad morze, na wieś – tam gdzie się dało. Dzięki tej inicjatywie poczynajac od 50 chłopców na wyjeździe, udało się po kilkunastu latach wysyłać około 130 tys dzieci rocznie na letnie kolonie.

Warto dodać, że Korczak pracował również jako wychowawca podczas kolonii i te doświadczenia stały się „abecadłem praktyki wychowawczej” opisanym w jego dwóch książkach: „Mośki, Joski, Srule” (1909) oraz „Józki, Jaśki i Franki” (1910). W 1921 roku dzięki staraniom Korczaka na ofiarowanym i zabudowanym terenie w Gocławku powstała kolonia letnia Domu Sierot pod nazwą „Różyczka”. Tam, co roku Korczak organizował swoim podopiecznym kolonie letnie w opcji agrowczasów i tych samych dobrych praktyk terapii wspomagających, które zostały włączone do projektu KOM.

Link do dziecięcej audycji radiowej „Podwieczorek z Filipem i Leopoldem”. W tym odcinku mgr Joanna Sikorska opowiada dzieciom, o tym, w jaki sposób zwięrzęta mogą być lekarzami ludzi, czyli zooterapia oczami najmłodszych.

https://www.polskieradio.pl/18/4775/Artykul/2707563,Zooterapia-Na-zdrowie


KORCZAKOWSKA FIZJOTERAPIA MARZEŃ

Wspomaga powrót do sprawności ruchowej, łagodzi napięcia mięśniowe, reguluje układ limfatyczny, koryguje postawę, relaksuje, wspiera układ mięśniowy.

W przedwojennej Warszawie, przy ulicy Krochmalnej (dzisiaj ulica Jaktorowska) gdzie mieścił się sierociniec Janusza Korczaka, każdej zimy na dziedzińcu pojawiała się wielka ślizgawka, aby dzieci wśród gwaru i śmiechu mogły mieć substytut letnich aktywności sportowych, tak ważnych przy fizjoterapii.

Dodatkowo dzieci Korczaka miały codziennie zajęcia z korektywy i gimnastyki, które dziś oferujemy dzieciom z Autyzmem pod hasłem fizjoterapii, czyli odpowiedniej aktywności ruchowej i rehabilitacji adresowanej indywidualnie do każdego ucznia ze specjalnymi potrzebami.

Początkiem terapii jest indywidualna diagnoza. Doktor fizjoterapii przekaże jej wyniki rodzicom oraz nauczycielom, z odpowiednimi zaleceniami połączonymi z zestawem ćwiczeń, które można wykonywać na dosłownie wszędzie w szkole, w domu czy na wakacjach. Wskaże formy aktywności sportowej odpowiedniej dla danego dziecka z Autyzmem.

W Korczakowskiej Szkole Marzeń wprowadzilismy w roku 2021/2022 indywidualne, regularne zajęcia z fizjoterapeutą dla dzieci z Autyzmem.

Link do wykładu dr fizjoterapii Judit Lencse – Mucha - Rehabilitacja dzieci z Autyzmem:
https://www.youtube.com/watch?v=9UK3z4CMSbQ


KORCZAKOWSKA TERAPIA RĘKI MARZEŃ

Wspomaga: sensorykę, czucie głębokie, koncentrację, cierpliwość, precyzję, twórcze myślenie, wyobraźnię przestrzenną, kreację, sprawczość.

Terapia ręki składa się z ćwiczeń wzmacniających obręcz barkową, ćwiczeń manualnych i precyzyjnych ręki, stymulacji proprioceptywnej; integracji sensorycznej. Ważnym elementem jest również usprawnienie motoryki dużej i wzmocnienie całego ciała. Dodatkowo stymuluje pracuje nad poprawnym chwytem, dysocjacją palców, lepszym pismem czy większym skupieniem podczas pracy wykonywanej z zaangażowaniem rąk.

W Korczakowskiej Szkole Marzeń organizujemy terapię ręki w ramach rehabilitacji przez zabawę. Wdrażając projekt KRM zabieramy uczniów na warsztaty do stolarni przy ul Starej 2, w Centrum Wspierania Rodzin, miejscu, do którego zapraszamy na indywidualne zajęcia Rodziców z dziećmi z Autyzmem.

Tam nasi uczniowie tworzą skoncentrowani, z precyzją i dokładnością sami tworzą manualnie zabawki, niczym w ubiegłym stuleciu podopieczni Janusza Korczaka na zajęciach z techniki.
Janusz Korczak prowadząc sierociniec dla Dzieci zabierał je często nad Wisłę. Tam budowali szałasy, domki z szyszek, rzeźby z kawałków drewna, napełniali słoiczki z piaskiem, wyplatali różne przedmioty z gałęzi, budowali rzeźby na plaży z piasku.

Dzisiaj schemat takich manualnych pomysłów możliwy jest do powielenia w środowisku szkolnym i domowym, tak samo sprawiając radość dzieciom, jak w ubiegłym stuleciu.
11Przykładem kolejnych zajęć przyjemnej terapii ręki są EKO ogródki, czyli warsztaty spotkań z naturą i przyrodą, wzbogacone ćwiczeniami manualnymi w postaci sadzenia krzewów i drzewek, ziół i kwiatów oraz opieką i pielelegnacją swoich roślin. Terapia realizowana jest w Korczakowskiej Szkole Marzeń w Warszawie i polecana do przeniesienia do domów i balkonowych doniczek.

Jednocześnie jest to idea zgodna z zielonymi projektami unijnymi dla szkół (dotacje unijne) oraz marzeniami młodego Janusza Korczaka , który sam tak bardzo uwielbiał spędzać czas na łonie natury i pragnął mieć własny wymarzony ogródek. Dokładnie wiedział jak miał on wyglądać. Chciał w nim zasadzić grusze, jabłonie, jedną śliwkę oraz mnóstwo kwiatów i pachnących ziół, które mama w jego dzieciństwie dodawała do domowych potraw roztaczając nie tylko w kuchni, ale w całym domu, zawsze niesamowity aromat.

W tych marzeniach Janusz Korczak połączył moc manualoterapii z aromaterapią.

Link do wykładu mgr Ewy Czekały - Wielokierunkowe wspomaganie rozwoju i nauki dzieci z Autyzmem:
https://www.youtube.com/watch?v=K-zOQgvA0Sc

 
KORCZAKOWSKA AROMATERAPIA MARZEŃ

Wspomaga koncentrację oraz odporność, w naturalny sposób stymuluje system immunologiczny i nerwowy.

Poprawia nastrój i samopoczucie, redukuje objawy bólu, oczyszcza organizm z toksyn, wspiera cały układ odpornościowy, obniża agresję, wspomaga proces koncentracji, myślenia oraz kreacji.

Aromaterapia sprawdza się na dwóch obszarach działania. Pierwszy dotyczy właściwości bakterio- i wirusobójczych. Drugi pozytywnego wpływu na nasze emocje i nastrój, będąc naturalną metodą łagodzenia wielu dolegliwości psychicznych i fizycznych. Odpowiednio dobrane olejki eteryczne czyli hormony roślin, które poprzez najbardziej wrażliwy i pierwotny zmysł – węch, docierają do mózgu jako bodźce zewnętrzne i bezpośrednio oddziałują na układ nerwowy.

Nikogo nie trzeba przekonywać, że wiosenna łąka pełna ziół, kwiatów i świeżej zielonej trawy napawa radością i optymizmem. Spacer w lesie po deszczu wycisza, usuwa napięcie nerwowe, gwarantuje zdrowy sen, a bukiet pachnących kwiatów w wazonie w pokoju koi i poprawia nastrój.

Czy można się tak poczuć w szkole i w domu? Odpowiedź brzmi tak. Miejsca, w których przebywają dzieci czy w domu czy w szkole powinno się odpowiednio nawilżyć parą wodną z kroplami naturalnych olejków dobranych dokładnie według indywidualnych potrzeb zdrowotnych i preferencji zapachowych naszych dzieci.

Polecane jest naniesienie kilku kropli wybranego zapachu na ubranie dziecka – np. kołnierzyk bluzki będzie idealnym miejscem, uaktywniając zmysł węchu dostarczy do mózgu najszybszą drogą impulsy i bodźce zewnetrzne.
To naprawdę proste i możliwe dosłownie w każdych warunkach.

Lista dedykowanych olejków eterycznych, dla dzieci z Autyzmem jest następująca: lawenda, cytrusy, tymianek, rozmaryn, sosna, cynamon, goździki, mięta, drzewo herbaciane, eukaliptus.
Ważne jest, aby pierwotnie skontaktować się z aromaterapeutą, w celu odpowiedniego połączenia zapachów i dopasowania olejków do indywidualnych potrzeb i doświadczeń emocjonalnych dziecka.

Link do filmu z lekcji geografii połączonej z wprowadzeniem aromaterapii, czyli jak oswoić dziecko z zapachami, projekt KAM realizowany jest w ramach dzialań KOM w Korczakowskiej Szkole Marzeń w Warszawie.

Lekcja geografii połączona z aromaterapią, przeprowadzona przez mgr Joannę Sikorską z dziećmi z Autyzmem:
https://www.youtube.com/watch?v=5eyZP5Uv6qY

 
KORCZAKOWSKA MUZYKOTERAPIA MARZEŃ

Wspomaga relaksację, obniża napięcie mięśniowe, uspokaja. Pomaga w problemach z nadwrażliwością słuchową i brakiem koncentracji.

Codzienny półgodzinny, relaks na łóżku w domu, czy w szkole na poduchach, wszędzie ze słuchawkami na uszach, przez które płynie relaksująca i ulubiona przez dziecko muzyka, dobrana do jego preferencji i nastroju.
W tle można wprowadzić również słowny przekaz na bazie afirmacji, opowieści edukacyjnych, czy piosenek.

Janusz Korczak był w latach 30-tych pracownikiem Polskiego Radia i autorem dwóch programów „Stary Doktor” oraz „Gadaninki”. Na antenie starał się dotrzec do większego grona dzieci niż mógł to robić w sierocińcu.
Dobrze rozumiał rolę zmysłu słuchu i jego moc. Wiedział, że potrafi zrelaksować i wyciszyć dziecko, albo je rozbawić i nauczyć nowych rzeczy .
Ostatni występ Korczaka w Radiu miał miejsce we wrześniu 1939 roku – zwracał się do dzieci, chcąc je swoim głodsem i merytoryką uspokoić, przygotować na to, co miało nadejść...

Przez lata Janusz Korczak pracował w Czytelniach Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności, pisał i czytał dzieciom ksiązki i opwiadania.

Współczesnym przykładem nawiązywania kontaktu słuchowego ze światem dzieci są podcasty.

Zainspirowana miłością Korczaka do radia, jego dalekimi podróżami i opowieściami dla najmłodszych, stworzyłam autorskie podcasty „Mama nie zawsze była mamą”, wirtualną podróż dookoła świata, w miejsca które odwiedziłam, a do których pragną dotrzeć dziecki.. Miejsca, o ktrórych odwiedzeniu marzył mały Janusz Korczak. Jako 8 letni chłopiec chciał popłynąć wszędzie tam, gdzie było słońce i lato, gdzie było daleko i egzotycznie. Niczym Krzysztof Kolumb, postanowił odkrywać nowe lądy, z których pragnał przywieźć Mamie i innym dzieciakom małpkę i papugę.

Podcasty pobudzają dziecięcą wyobraźnię, w rozmowach z moimi dziećmi, jako mama i podróżniczka opowiadam o swoich przygodach na 6 kontynentach, równolegle przekazując wiedzę humanistyczną zawartą w podstawach programowych dla szkół podstawowych. Całość to historie o egzotycznym świecie, dostosowane do sposobu poznawania i postrzegania go przez dzieci.

Podcasty mają odpowiednio dobraną ścieżkę dzwiękową dostosowaną do potrzeb stymulacji słuchowej, nie przebodźcowują, wpisują się w rolę muzykoterapii.

Link do podcastów dla dzieci Mama nie zawsze była mamą:
https://www.facebook.com/mamaniezawszebylamama/
https://www.spreaker.com/show/mama-nie-zawsze-byla-mama

 
KORCZAKOWSKA PHOTONOTERAPIA MARZEŃ

Wspomaga naukę nowych technologii, informatyki, programowania, koncentracji, sprawczości, kreatywnego myślenia a równolegle kontroli emocji, budowania relacji, ćwiczenia sensoryki, eliminacji poczucia osamotnienia, braku akceptacji, budowania więzi, współodpowiedzialności, empatii, opiekuńczości, cierpliwości i koncentracji.

Współczesną odpowiedzią na edukację IT oraz braki w relacjach jest wykorzystanie nowych technologii, wśród których do projektu KOM został wybrany robo-pies Photon.

Photon to robot zsynchronizowany z tabletem , sztuczna inteligencja z odpowiednio dobranym oprogramowaniem, które pozwala dziecku na interakcję z zabawką. Dziecko ma swojego psiego przyjaciela, z którym wchodzi w relacje – rozmawiając z nim, programując go, opiekując się nim, bawiąc się z nim i nie czując przy nim samotnym. Photon zmienia kolorystykę, dźwięki i kolory, emocje i nastroje.

W dzisiejszych czasach, uwzględniając rozwój techniki i płynące z tego nowe możliwośći rolę wymarzonego Bekasa Janusza Korczaka, w świecie dzieci z Autyzmem przejął robo-pies Photon stając się prawdziwym przyjacielem i radosnym towarzyszem zabaw w terapii.

Jest to odpowiedź nowych technologii w ujęciu terapii współwspomagającej, dająca możliwoścć pracy z emocjami i sensoryką, co często u dzieci ze spektrum autyzmu jest dużym polem do rehabilitacji.

Wprowadzenie Photonoterapii w Korczakowskiej Szkole Marzeń oznaczało powrót po szkole do domu z własnym robo-psem Photonem, który okazał się niezastąpionym nauczycielem dostarczającym narzędzi do normalnego funkcjonowania społecznego, bo każde dziecko potrzebuje przyjaciela, każde chce mieć swojego Bekasa XXI wieku.

Atuty Photona, bazującego na innowacyjnej technologii stworzonej przez polskich specjalistów, doceniono na rynkach w 72 krajach na świecie.

Link do wykładu mgr Joanny Sikorskiej - Nowoczesne technologie w edukacji dzieci z Autyzmem:

https://www.youtube.com/watch?v=3IpavKgCUhw

Link do filmu nowe technologie w Korczakowskiej Szkole Marzeń:
https://youtu.be/czZUFNhBJAo

 

 

Zakończenie

Uczelnia Korczaka uczestniczy w dwóch międzynarodowych projektach unijnych pod patronatem programów Erazmus+ skierowanych do Rodziców, opiekunów i nauczycieli dzieci z Autyzmem.

Projekty „Elise” i „ Dilasd”, którego strona polska -Uczelnia Korczaka jest liderem, przekazują wyniki badań naukowych specjalistów, wiedzę teoretyczną oraz wypracowane narzędzia terapeutyczne i przykłady stosowania dobrych praktyk , które mają pomóc w pracy i relacjach z Dziećmi z Autyzmem. Międzynarodowy skład partnerstwa wnosi wartość dodaną w kontekście możliwości porównania praktyk i rozwiązań stosowanych w poszczególnych krajach.

Autorski projekt KOM został włączony do obu międzynarodowych projektów „Elise” i „Dilasd”, jako jeden z wyników prac wykonanych przez zespół z Polski.

Informacje zawarte na platformormach internetowych obu projektów pomagają zrozumieć potrzeby świata Dzieci z Autyzmem i nauczyć się je zaspakajać, w sposób, który wywołuje szczęście u Dziecka.
https://uczelniakorczaka.pl/project/elise-eliminating-social-exclusion-eliminujac-wykluczenie-spoleczne/
https://uczelniakorczaka.pl/project/projekt-dilasd/

W praktyce KOM został wprowadzony w Korczakowskiej Szkole Marzeń dla uczniów z Autyzmem, uczęszczających do różnych klas dzieci neurotypowych w szkole.

Po włączeniu dodatkowo 6 terapii wspomagających, efekty zainspirowały nas do utworzenia klasy „7 wspaniałych” adresowanej Dzieciom z Autyzmem , którym w procesie edukacji szkolnej gwarantujemy Korczakowską Opiekę Marzeń.
Zapraszam do obserwowania KOM w KSM na szkolnym fb, stronie internetowej i kanale you tube i czerpać z naszych doświadczeń.

Projekt „Dilasd” – Konferencja w Udine z udziałem KSM:
https://www.facebook.com/Korczakowska.Szkola.Marzen.w.Warszawie/photos/a.164803265535083/358517652830309/

You Tube – autorski projekt dla Uczelni Korczaka i międzynarodowego projektu „Elise”, mgr Joanna Sikorska „Pokonywanie barier społecznych w podróżowaniu rodzin dzieci z Autyzmem”.
https://www.youtube.com/watch?v=xV54urorGFM

 

© Autorka: mgr Joanna Sikorska - Waś

 

 W skład zespołu pracującego w klasie 7 wspaniałych wchodzą:

 1. Ewa Czekała – pedagog specjalny, oligofrenopedagog, surdopedagog, tyflopedagog, diagnosta i terapeuta terapii zajęciowej, logopeda, specjalista symultaniczno-sekwencyjnej nauki czytania prof. J. Cieszyńskiej, trener 1 stopnia sensoplastyki.
 2. Kamila Drożdż – pedagog.
 3. Karolina Gawdzik – psycholog.
 4. dr Roman Grzejszczak – photonoterapia.
 5. dr Judyta Lencse-Mucha – fizjoterapeuta.
 6. Marcin Lipa – trener AIKIDO.
 7. Agnieszka Niewitecka – trener hipoterapii.
 8. Marta Popowycz – terapeuta ręki, terapeuta zajęciowy, muzykoterapeuta, trener TUS (Trening Umiejętności Społecznych).
 9. Beata Sala – logopeda.
 10. Joanna Sikorska – aromaterapia, animaloterapia, autorka i koordynatorka projektu KOM.
 11. Anna Żmuda – pedagog specjalny, trener kreatywności, pedagog twórczości, bajkoterapeuta, nauczyciel wspomagający dzieci z ASD.

 

 

Formularz rekrutacyjny:

* wypełnienie pół wymagane
Przeciągnij plik tutaj lub Przeglądaj